Positief nieuws voor mensen met etalagebenen!

Positief nieuws voor mensen met etalagebenen!

Vanaf 1 januari 2017 wordt de beste zorg voor deze patiënten groep (37 behandelingen bij een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut) vergoed uit de basis verzekering.

 

Dit betekent dat een patiënt met etalagebenen niet aanvullend verzekerd hoeft te zijn om een traject gesuperviseerd looptherapie vergoed te krijgen.
Echter, deze zorg is niet van het eigen risico uitgezonderd, dus zal eerst het eigen risico betaald dienen te worden, mits dit niet al is betaald aan andere, reeds eerder gebruikte zorg of medicatie.

Uit recente wetenschappelijke studies blijkt dat mensen met etalagebenen nog altijd te snel worden gedotterd of een bypass operatie ondergaan. Jaarlijks verwijderen vaatchirurgen en radiologen de bloedvaten met een dotterbehandeling bij zo’n zesduizend patiënten. dit is niet nodig, aangezien uit onderzoek blijkt dat intensieve looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut net zo’n positief effect heeft en veiliger is dan een interventie. Deze aanpak scheelt de patiënt een operatie met risico’s en wordt vanaf januari ook vergoed uit de basis verzekering.

Daarnaast wordt bij looptherapie niet alleen het pijnlijke been behandeld, maar het andere been en de algehele conditie. Looptherapie is een intensief traject; niet alleen de fysieke inspanning kost energie; ook de noodzakelijke leefstijlverandering vraagt de nodige aandacht. Stoppen met roken, een actieve leefstijl, gezonder eten en trouw medicatie innemen zijn vaste aspecten die ter sprake komen tijdens het behandeltraject.

Klaske Visser is onze gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut. Heeft u vragen, mag u altijd bellen naar onze praktijk.