Heeft uw kind problemen met schrijven?

Heeft uw kind problemen met schrijven?

Door de komst van de tablet en laptop en de integratie hiervan in het onderwijs wordt er steeds minder tijd besteed aan het leren schrijven.

Er wordt van de kinderen verwacht dat ze het sneller en met minder oefenen onder de knie krijgen.
Dit lukt natuurlijk niet iedereen, daardoor kunnen er problemen ontstaan.
Denk bijvoorbeeld aan pijn bij het schrijven, een onleesbaar handschrift of het zo moeilijk vinden dat schrijven helemaal niet meer leuk is.

Onze collega Berber Korte heeft afgelopen maanden een cursus gevolgd gericht op het behandelen van kinderen met schrijfproblemen.