Big Box

Obesitas

Wat is obesitas?

Obesitas is een chronische ziekte waarbij een zodanige overmatige vet stapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s.

Gezondheidsrisico’s en comorbiditeit

Ziektes die vaker voorkomen bij mensen met overgewicht en obesitas zijn:

 • Hart- en vaatziekten
 • Diabetes Mellitus
 • Verschillende vormen van kanker
 • Galaandoeningen
 • Artrose
 • Ademhalingsproblemen
 • Menstruatiestoornissen en foetale defecten
 • Klachten van het bewegingsapparaat

Naarmate het overgewicht toeneemt, wordt het risico op deze ziektes over het algemeen groter.

Hoe kan ik afvallen?

Uit onderzoek is gebleken dat een combinatie van dieet, lichamelijke beweging en gedragstherapie leidt tot gewichtsafname, waarbij het jo-jo effect minder snel optreedt.
De Body Mass Index wordt berekend door uw gewicht (in kilo’s) te delen door het kwadraat van de lengte (in meters). Bij een BMI van hoger dan 30 spreken we van obesitas, bij een BMI hoger dan 35  is er sprake van Morbide Obesitas.
Ruim de helft van de Nederlandse volwassen bevolking heeft overgewicht, en ook het percentage kinderen met overgewicht stijgt jaarlijks.
Dit brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee.

Wat bieden wij?

Een persoonlijk programma gericht op beweging, voeding en gedrag. De fysiotherapeuten van het Mantinghcentrum werken hierbij samen met een dietist en psycholoog. Met gerichte begeleiding door een fysiotherapeut kunt u in een groep oefenen.

De cursus duurt in totaal 2 jaar, waarbij de eerste zes maanden wordt getraind. Na zes maanden gaat u zelfstandig verder trainen met de aangeleerde vaardigheden. Elke zes weken vindt er een evaluatie plaats om uw vorderingen bij te houden. Een jaar lang wordt u begeleid zodat we u op weg helpen naar een gezonde levensstijl en een verhoogde kwaliteit van leven.

Doel van de groepstherapie:

 • Stimuleren van gezonde leefstijl
 • Gewichtsafname door vermindering van energie-inname, gedrags- verandering en verhogen lichamelijke activiteit
 • Voorkomen van risicofactoren (co-morbiditeit)
 • Verbeteren van lichamelijke conditie

Uw fysiotherapeut

Elte Wanders

Contactformulier