Parkinson BoksFit

Vanuit FMS bieden we Parkinson BoksFit aan!

Parkinson is een ingewikkelde ziekte die voor een groot deel komt door een tekort aan de stof dopamine. Regelmatig sporten zou het verlies hieraan waarschijnlijk kunnen afremmen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met de ziekte van Parkinson veel baat hebben bij boks training.

U kunt hierbij denken aan:

  • Het uitvoeren van dubbeltaken
  • Verbeteren van de balans
  • Verbeteren van het uithoudingsvermogen
  • Verbeteren van de kracht

Hoe ziet de training eruit?

  • 30 minuten boksen, gecombineerd met functionele oefeningen en balanstraining
  • Maximaal 4-6 personen per groep
  • Duur van het programma is 10 weken
  • Het gaat hierbij om non-contact boksen. Dit houdt in dat er gebokst wordt tegen een boksbal en niet tegen elkaar.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u bellen naar 0599-610872 of mailen naar info@fms-fysiotherapie.nl

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht.

Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie regelt dit voor al haar aangesloten therapeuten. Zo is er en pool van klachtenfunctionarissen beschikbaar voor Keurmerk praktijken of afzonderlijke Keurmerk deelnemers. Iedere Keurmerk Fysiotherapeut moet patiënten kunnen informeren over wat te doen als er een klacht is over uw handelen.

Als u als fysiotherapeut bent aangesloten bij deze klachten- en geschillen regeling adviseren wij u deze regeling via de wachtkamer of een folder bekend te maken bij uw patiënten. Het linken naar of vermelden van deze website op uw praktijkwebsite is toegestaan.

U handelt bij een ingediende klacht als volgt:
Als de patiënt/cliënt een schriftelijke klacht heeft neergelegd is het de bedoeling dat u allereerst met de patiënt een gesprek voert en probeert tot een bevredigende oplossing te komen. Indien gewenst kunnen zowel de patiënt als uzelf iemand uitnodigen bij dit gesprek aanwezig te zijn. Mocht de klacht dan niet naar tevredenheid van de patiënt zijn opgelost, kan deze een klachtenformulier opsturen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klacht wordt dan binnen twee weken in behandeling genomen. Zie de verdere procedure op de vorige tabbladen. Indien u meer informatie wilt of vragen heeft over deze klachtenprocedure kan dit via klacht@keurmerkfysiotherapie.nl

 

Chronische indicatie en eigen risico per 1/1/2024

Als u bij ons in behandeling bent voor een aandoening die voorkomt op de chronische lijst,
dan graag uw aandacht voor het volgende:

Behandelingen met deze chronische indicatie worden uit de basisverzekering vergoed, dit telt daarom ook mee voor het wettelijk eigen risico.
Per 01-01-2024 gaat het nieuwe [jaarlijkse] eigen risico in.
De behandelingen vanaf januari tellen dan mee voor dit eigen risico en dus komt fysiotherapie op het overzicht van de zorgverzekeraar te staan.

U kunt  bij de balie vragen of uw aandoening voorkomt op deze chronische lijst.