Privacyverklaring

Fysiotherapie Mantinghcentrum (FMS) gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.  Patiëntengegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. FMS bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. FMS houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. FMS  vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. FMS informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. FMS informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. FMS informeert patiënten indien er bijzondere handelingen met de persoonsgegevens verricht gaan worden.