Big Box

Fysiotherapie na Corona / COVID-19

Mensen met restklachten na het Corona/COVID-19 virus kunnen voor revalidatie terecht bij de long-fysiotherapeut. Deze patiënten kunnen nog lange tijd longklachten ervaren zoals benauwdheid, kortademigheid of vermoeidheid.

Patiënten met longklachten na een doorgemaakte Corona/COVID-19 kunnen baat hebben bij een kortdurend trainingsprogramma, ademspiertraining of het aanleren van technieken om het slijm uit de longen op te hoesten.

Een fysiotherapeutisch programma voor Corona- patiënten, waarbij u met de long-fysiotherapeut uw conditie en spierkracht traint, levert dan winst op. Winst op het gebied van verminderen van deze kortademigheid, vermoeidheid en het verbeteren van uw dagelijkse activiteiten.

Het aanleren van goede ademhalingstechnieken is ook erg belangrijk bij de door Corona ontstane longklachten. Deze ademhalingsoefeningen, die gericht zijn op ademhalingstechniek en ontspanning, kunnen de kortademigheid verminderen.

Wat krijg je vergoed?

Door de uitbreiding van het basispakket kunnen ex- corona patiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg, namelijk:

Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)

De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige wat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering. Die bedraagt 385 euro in 2021.

Wie komt in aanmerking?

Alle ex- corona patiënten die op de reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest komen in aanmerking voor de ruimere dekking van de basisverzekering. Voor IC- patiënten is er een ander revalidatietraject, die overigens ook wordt gedekt door de ziektekostenpolis.

Bij post- coronazorg is het wel belangrijk dat er eerst een indicatie wordt gedaan door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts. De zorg is alleen bedoeld voor mensen die langdurig klachten ondervinden, zoals vermoeidheid of benauwdheid.

De extra paramedische zorg voor ex- corona- patiënten moet bovendien binnen een half jaar plaatsvinden. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist.

Vragen

Heeft u een vraag over uw klachten na Corona en zou u graag hulp krijgen bij het opbouwen van uw activiteiten of het verminderen van uw kortademigheid? Maakt u gerust een afspraak bij onze praktijk dan kijken wij samen wat wij voor u kunnen doen.

“Covid-19 therapeuten” in onze praktijk zijn:
Marlies Drenth,
Ingeborg Leffers
Eline van Boven
Berber Korte
Rephai Drent
Joep van Brunschot
Marrit Looijmans